HUN HOLDİNG

Sektörler

Güneş Enerjisi Yatırımları

Yurt içinde toplam 110.5 MW kurulu güneş enerjisi santrali yatırımları ile Hun Holding, güneş enerjisi yatırımlarında Türkiye çapında önemli bir konum elde etmiştir.

Güneş enerjisi yatırımları portföyü, yılda yaklaşık 179,500 ton karbondioksit salınımını engelleyerek çevrenin korunmasına önemli katkı sağlamaktadır. Hun Holding’in güneş enerjisi santrali portföyünün elektrik üretimi, 100,000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitededir. Güneş enerjisi portföyümüzün çevreye katkısı ile yılda 436,600 ağaç doğaya kazandırılmaktadır.

Güneş enerjisi, çevreye duyarlı, uzun ömürlü ve makul maliyetlerde bir kaynak özelliği taşıdığından günümüzde fosil yakıtlara önemli bir alternatif teşkil etmektedir. 2014 yılında Manisa’daki Attalos sahası ile 1MWe AC güneş enerjisi yatırımını devreye alan Hun Holding, bugün itibarıyla lisanssız güneş enerjisi portföyünü 97.4MWe AC / 110.5 MWp DC seviyesine ulaştırmıştır. Holdingimiz, 10 şehir, 5 bölge ve 22 sahadaki güneş enerjisi santrallerinin sahibidir. Yurt dışında ise Ukrayna’da kurulu 6 MWe AC / 7 MWp DC güneş enerjisi santrali projesi 2019 yılı son çeyreğinde devreye alınmıştır.