HUN HOLDİNG

Sektörler

Hidroelektrik Enerjisi Yatırımları

Hidroelektrik Enerji Santralleri

Hun Holding, ortaklığı bulunan toplam 36.9 megavat büyüklüğündeki hidroelektrik santralleri ile enerji portföyünü zenginleştirmiştir. Hidroelektrik enerji alanında gerçekleştirilen ilk proje Erzurum Tortum’da yer alan Kaletepe santralidir. 2009 yılında işletmeye alınan bu santralden sonra sırasıyla Büyükbahçe ve Bağbaşı projeleri 2014 yılında tamamlanarak işletmeye alınmıştır. İşletmedeki HES projelerine ek olarak, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki muhtemel arazilerde yoğun proje geliştirme faaliyetleri ve teknik fizibilite çalışmaları da gerçekleştirilmiştir.

Portföyümüzde bulunan hidroelektrik enerji santralleri ile yılda yaklaşık olarak 68,200 ton karbondioksit salınımının önüne geçilmektedir. Hidroelektrik enerjisi portföyümüzün çevreye katkısı ile yılda 166,000 ağaç doğaya kazandırılmaktadır. HES projeleri kapsamında üretilen elektrik yılda yaklaşık 38,300 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitededir.

Kaletepe Hidroelektrik Enerji Santrali

Kaletepe HES, Erzurum Tortum’da bulunmaktadır ve 10.8 MW kurulu kapasitesiyle 2009 yılı Temmuz ayında elektrik üretimine başlamıştır. Proje, 5 regülatör, 3 basınçlı su borusu, yükleme havuzu, santral binası ve 800 metrelik cebri boru ve 11 km’lik su iletim hattı içermektedir. Yapıldığı tarih itibariyle, Türkiye’nin en uzun basınçlı iletim hattı inşa edilmiştir.

Büyükbahçe ve Bağbaşı Hidroelektrik Enerji Santralleri

Büyükbahçe ve Bağbaşı HES sırasıyla 12.1 MW ve 14 MW kurulu gücünde, Erzurum Tortum’da bulunan ardışık projelerdir. Bu projeler birlikte gerçekleştirilmiştir ve her iki HES’in toplamda iki regülatörü, 4 km basınçlı su iletim hattı, 17 km su iletim hattı, 2 yükleme havuzu, 2 santral binası ve 2 km su iletim tüneli vardır. Zorlu iklim ve çalışma koşullarına rağmen proje, 2014 yılında başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.